PODRŽITE NAJMLAĐE JEDRILIČARE I DONIRAJTE

Posetite nas na Sajmu Nautike od 3-7. aprila.
Podržite odlazak najmlađih jedriličara na Svetsko prvenstvo i donirajte.
Sredstva možete uplatiti na dinarski račun fondacije:
broj računa: 285-2051800000003-91
primalac: Fondacija Leptir, Novogradska 63v, 11080 Zemun, Beograd
svrha uplate: Donacija Leptir fondaciji
šifra plaćanja: 188 za gotovinske, 288 za bezgotovinske uplate.
poziv na broj: SP/2018

VIŠE INFORMACIJA I UPLATNICA